Rental terms

Oulun Autovuokraamossa follow this rental agreement. We
always make a written contract.

Person who signs this rental agreement have to have
passanger car driver license (B-card). This contract is written
in finnish language.
Rental terms in finnish

AUTON KäYTTö Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Auton
käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen tai ajo-opetukseen on kielletty. Autossa ei saa tupakoida!  Jos sovittu kilometrimäärä
tai vuokra-aika ylittyvät, vuokraamo perii näistä sopimuksen mukaisen maksun. Vuokra-ajan ylityksestä vuokraamo perii 10 jokaiselta
alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään 100 jokaiselta vuorokaudelta.  Kilometrien ylityksestä peritään kohdassa vuokrauksen tiedot
mukainen maksu.

VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet tai varastetut osat ja
lisävarusteet, korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, korvaamaan vahingosta
johtuvat tulevien vuosien liikennevakuutusbonus -tappiot. Tämän lisäksi vuokraaja on velvollinen suorittamaan vahingon aiheuttamalta
seisonta-ajalta seisontamaksun 60 /vrk, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta.

MAHDOLLISEN VAURION SYNTYAJAN TOTEAMINEN Autossa on kuvallinen dokumentti, johon on merkitty kaikki auton peileissä, laseissa,
renkaissa, valoissa, puskureissa ja pelleissä vuokrauksen alkamishetkellä olevat vahingot. Auto käydään läpi vuokraajan/vuokraamon kanssa
ja auton moitteettomuus vuokraushetkellä todetaan yhdessä.

VUOKRAAJAN VASTUU KAIKESTA VAHINGOSTA Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta,
törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka
siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle
vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä
aiheutuneet pysäköintivirhe- ym. maksut ja sakot.

VUOKRAAMO voi välittää tarvittaessa myös muiden yritysten omistamia autoja. Tällöin auton omistajalla on oikeus hoitaa vuokran laskutus
ja periä mahdollisen vahingon omavastuu sekä seisontamaksu. Auton haltija ja omistaja selviää vuokratun auton rekisteriotteesta.    
                        
POLTTOAINE JA AUTON HOITO Vuokraaja maksaa kuluttamansa polttoaineen. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vääränlaisen polttoaineen
aiheuttamat vahingot vuokraamolle kokonaisuudessaan. Vuokraamo perii 10 tankkausmaksun ja 2 / litralta, jos auto palautetaan vajaalla
tankilla. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn määrästä,
jäähdyttimen nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista yms. 

MUUT ASIAT Peräkärryn vuokrauksessa noudatetaan näitä samoja vuokrausehtoja. Vuokraamolla on oikeus lisätä kaikkiin vuokrauksen
jälkeisiin lisälaskuihin 10 käsittelylisä. Varauksen peruutukset tulee tehdä viimeistään 2 päivää ennen vuokrauksen alkua, muussa
tapauksessa perimme 50 %  vuokrauksen hinnasta.

Sitoudun noudattamaan tämän vuokrasopimuksen ja Suomen Autovuokraamojen Liitto ry:n vuokrausehtoja.

Riita-asiat ratkaistaan sovittelemalla tai Oulun käräjäoikeudessa.